Organizator
Partner technologiczny
Partnerzy merytoryczni
Partner Klubu Innowacji
Patroni medialni
Współpraca

Prelegenci

Piotr Bac
Piotr Bac — Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Product Manager, konsultant w Dziale Wsparcia Sprzedaży
Product Manager, konsultant w Dziale Wsparcia Sprzedaży
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów telekomunikacyjnych i Contact Center dla organizacji z różnych sektorów gospodarki. Pracując w Dziale Rozwoju i Nowych Technologii koncentrował się na nowych trendach i kierunkach w obszarze rozwiązań teleinformatycznych. Dzięki dużemu zorientowaniu na biznes swoich klientów potrafi postrzegać teleinformatykę od strony użytkowej. Absolwent Wydziału EAiE AGH oraz studiów podyplomowych "Nowoczesne sieci i usługi telekomunikacyjne" Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
Jacek Barankiewicz
Jacek Barankiewicz — Datacontact
W roku 1995 założył firmę Kontakt Telemarketing - pierwsze w Polsce zewnętrzne centrum telemarketingowe (obecnie DataContact). Przez 6 kadencji wiceprezes polskiego Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB), szef Grupy call center SMB (4 kadencje), oraz członek zarządu Rady Reklamy i Rady Programowej Polish National Sales Award. Uczestniczył jako prelegent i moderator w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Absolwent ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wojciech Bogucki
Wojciech Bogucki — Cisco Systems Poland
Business Development Manager
Business Development Manager
Odpowiedzialny za rynek Unified Communications w Polsce. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rozwiązań z zakresu integracji transmisji głosu, obrazu i danych, a także aplikacji pracy grupowej oraz contact center. W firmie od 2006 r. Z branżą IT związany od ponad 12 lat.
Małgorzata Brańska
Małgorzata Brańska — Netia
kierownik ds. audytów i szkoleń
kierownik ds. audytów i szkoleń
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007. Od 2007 r. prowadzi szkolenia i audyty z zakresu bezpieczeństwa informacji, danych osobowych i zarządzania ryzykiem. Z branżą telekomunikacyjną związana od 14 lat. Z wykształcenia humanista.
Maciej Buś
Maciej Buś — Instytut Zarządzania Contact Center
menedżer projektu
prezes zarządu
Menedżer, ekspert i konsultant branży Customer Contact Centr, trener, coach. Od 17 lat specjalizuje się w zagadnieniach wsparcia sprzedaży oraz budowy i optymalizacji procesów operacyjnych call/contact center. Audytor branżowej normy EN 15838. Założyciel i ekspert Akademii Telemarketingu. Autor wielu programów szkoleniowych oraz inicjator projektów Akademia Trenera Call Center, Forum Call Center. Autor specjalistycznych publikacji dotyczących zagadnień w obszarze organizacji i zarządzania call center, obsługi klienta, sprzedaży przez telefon, a także innych sposobów wykorzystania telelemarketingu w działalności biznesowej i społecznej.
Krzysztof Chyliński
Krzysztof Chyliński — Holicon
dyrektor technologii
dyrektor technologii
Odpowiada za zarządzanie całą strukturą technologiczną firmy oraz za tworzenie i wdrażanie innowacyjnych strategii i rozwiązań teleinformatycznych. Ekspert w zakresie zarządzania projektami i zespołami (certyfikaty: Project Management Institute, AGILE SCRUM, Prince 2). Wcześniej tworzył i zarządzał rozwojem projektów telekomunikacyjnych i informatycznych m.in. w Telekomunikacji Polskiej. Jego obszary specjalizacji, to: zarządzanie zespołami developerskimi, zarządzanie procesami, systemy PBX, systemy CTI, integracja systemów informatycznych. Absolwent Wydziału Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Maurycy Działoszyński
Maurycy Działoszyński — Grupa Vectra
odpowiedzialny za rozwój Contact Center
odpowiedzialny za rozwój Contact Center
Od ponad 11 lat zawiązany z branżą call-center. Zbudował contact center dla takich operatorów kablowych jak INEA i Vectra. Przez ostanie 5 lat związany z Grupą Vectra, dla której koordynował łączenie departamentów contact center ze Śląską Telewizją Kablową i firmą Spray oraz współuczestniczył w projektowaniu systemów bilingowych i customer Management. Pełnił również funkcję project managera w projekcie aktualizacji bazy teleadresowej Vectry. Jako specjalista w kształtowaniu strategii technologicznych w obszarze contact center inicjował i koordynował szereg projektów zorientowanych na optymalizację procesów contact center i minimalizację kosztów. Zajmuje się także doradztwem w zakresie zarządzania, którego celem jest poprawa efektywności przedsiębiorstw - usprawnienia procesów biznesowych, zarządzanie wiedzą, innowacjami i programami zmian. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Renata Filipek-Baryłowska
Renata Filipek-Baryłowska — Netia
dyrektor Działu Obsługi Klienta
dyrektor Działu Obsługi Klienta w Netii oraz członek zarządu w spółce zależnej Internetia
Ekspert w dziedzinie rozwoju i zarządzania obsługą klienta oraz sprzedażą. Poprzednio w PepsCo Poland (Restauracje KFC), Spotlight (Wydawnictwa), Falck Medycyna. Lider szeregu inicjatyw z obszaru wdrożeń i usprawnień procesu obsługi klienta m.in. programu "Klientomania". Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.
Wojciech Glijer
Wojciech Glijer — Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
Project Manager
Kierownik Zespołu Projektów Informatycznych.
Doświadczenie zdobywał uczestnicząc oraz prowadząc wiele projektów informatycznych związanych z teleinformatyką. Dzięki dużemu zorientowaniu na biznes swoich klientów potrafi postrzegać informatykę od strony użytkowej. Z branżą IT związany jest od wielu lat, realizuje najbardziej zaawansowane projekty w obszarze rozwiązań teleinformatycznych. Największy nacisk kładzie na zintegrowane systemy zarządzania Contact Center oraz głosowe systemy samoobsługowe. Informatykę studiował na Akademii Ekonomicznej oraz Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
Agnieszka Grobla
Agnieszka Grobla — Główny Urząd Statystyczny
specjalista w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań Wydziału Organizacji Spisów Powszechnych
Specjalista w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań Wydziału Organizacji Spisów Powszechnych.
W Centralnym Biurze Spisowym uczestniczy w projekcie związanym z organizacją i budową Call Center na potrzeby przeprowadzenia spisów powszechnych. Organizatorka i uczestniczka licznych konferencji, warsztatów i sympozjów dotyczących tematyki informatyzacji państwa oraz najnowocześniejszych technologii stosowanych w administracji publicznej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Gabrijela Grujin
Gabrijela Grujin — Austrian Standards plus Certifications
key account manager
key account manager
Specjalizuje się w obszarze ECCCO EN 15838, certyfikacji contact center. Inicjuje i prowadzi programy partnerskie z organizacjami certyfikującymi w Niemczech, Belgii, Rosji, Chorwacji i Francji. Współpracuje z organizacjami branżowymi jak CCV w Niemczech, Call Center Forum w Austrii, HCCU w Chorwacji prezentując proces certyfikacji zgodnie z ECCCO EN 15838 oraz zagadnienia związane ze standaryzacją i przepisami prawa. Od roku 2007 pracowała w Austrian Standard Institute, specjalizując się w sektorze budowalnym.
Marcin Grygielski
Marcin Grygielski — Interactive Intelligence
Dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej

Od 2007 odpowiada za sprzedaż i rozwój firmy Interactive Intelligence w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w systemach Call Center, telefonii IP oraz Unified Communication.

Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w firmie NextiraOne Polska jako konsultant handlowy, dwa lata później objął w tej firmie stanowisko regionalnego kierownika sprzedaży. 

Absolwent programu MBA Politechniki Warszawskiej. Wcześniej ukończył studia magisterskie z zakresu ekonomii na Wydziale Socjologiczno - Ekonomicznym  i historii współczesnej na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Marek Indyk
Marek Indyk — Agencja Rozwoju Przemysłu
dyrektor Oddziału w Tarnobrzegu
Dyrektor Oddziału w Tarnobrzegu.
Od roku 1997 związany z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN najpierw jako członek zespołu tworzącego Strefę, a następnie jako prezes zarządu Tarnobrzeskiego Centrum Kapitałowego - spółki powołanej do bieżącej obsługi strefy. Po przejęciu spółki przez Agencję Rozwoju Przemysłu w 1999 r., objął stanowisko dyrektora jej Oddziału w Tarnobrzegu. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Rafał Jarosz
Rafał Jarosz — proceo | consulting group oraz KlinikaCallCenter.pl
Trener, menedżer i niezależny doradca biznesowy
Od 8 lat związany z branżą call center. Przez kilka lat jako trener, analityk biznesowy oraz menedżer odpowiedzialny za relacje z klientami i realizację projektów w kilkusetstanowiskowym outsourcingowym call center. Specjalizuje się w obszarach rozwiązań procesowych, podnoszeniu efektywności operacyjnej, analityce biznesowej oraz wymiarowania rozwiązań technologicznych klasy call/contact center i CRM. Jako trener zajmuje się jakością i skutecznością obsługi klienta, sprzedaży oraz zarządzania projektami. Twórca projektu KlinikaCallCenter.pl. Audytor w ramach projektu "Firma Przyjazna Klientowi".
Mateusz Jaworowski
Mateusz Jaworowski
Research Unit Manager
Research Unit Manager.
Zajmuje się obsługą kontraktów największego w Polsce syndykatowego badania konsumenckiego Target Group Index (TGI) oraz doradztwem analitycznym i strategicznym, także w ilościowych i jakościowych badaniach ad hoc. Z instytutami badawczymi związany od roku 1999. Absolwent UW, w latach 1997-2001 doktorant Polskiej Akademii Nauk (Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN) w obszarze komunikacji kulturowej i społecznej.
Michał Karzel
Michał Karzel — Suasor Call Center Consulting
Menadżer, doradca, coach
menedżer, doradca, coach
Wcześniej szef telefonicznego kanału sprzedaży w Microsoft Polska, szef regionalnego oddziału Arvato services, dyrektor zarządzający Contact Center TPI, dyrektor Departamentu PR w TP Internet. Doradca zarządu kilku spółek branży CC. Zarządza również konsorcjum powstałym z połączenia dwóch firm szkoleniowo-doradczych: Communication One Consulting oraz SUASOR. Ma duże kompetencje w zarządzaniu zespołami oraz biznesami CC, prowadzeniu projektów inwestycyjnych i budowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw. Specjalizuje się w zarządzaniu sytuacją kryzysową, planowaniu strategicznym, pomiarach i budowaniu strategii raportowania biznesowego i operacyjnego, standaryzacji procesów w call center, uruchamianiu nowych jednostek CC. Niezależny konsultant branży, m.in. prowadził projekty dla: Arvato services, CCP, D+S Europe, Exatel, Holikon, Lafarge Cement, Netia, Oponeo.pl, Orlen Gaz, PTC, Wolters Kluwer
Sebastian Kowalicki
Sebastian Kowalicki — Voice Contact Center
dyrektor IT
dyrektor IT
Z branżą IT i operatorów telekomunikacyjnych związany od 1990 r. Od 1999 r. w spółkach outsourcingowych, a od 2000 r. w spółkach call-contact center. Jako kierownik i dyrektor działu IT nadzorował funkcjonowanie bieżące centrów operacyjnych (call center), odpowiadał za strategię nowych inwestycji w tym obszarze i koordynował jej wprowadzenie.
Monika Krasińska
Monika Krasińska — Biuro Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg
dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg
Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i innych informacji prawnie chronionych. Ma bogate doświadczenie w pracach nad tworzeniem przepisów gwarantujących ochronę prawa do prywatności i w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.
Anna Kuziemska
Anna Kuziemska — Raiffeisen Bank Polska
kierownik projektów, PMP
kierownik projektów, PMP
Dysponuje certyfikatem Project Management Professional. Główne zrealizowane projekty: multiliniowe Call Center dla Departamentu Rynków Finansowych, wymiana platformy Contact Center, wdrożenie systemu bankowości internetowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz oferty produktowej dla klientów segmentu małych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.
Krzysztof Lubak
Krzysztof Lubak — Sevenet
Project Manager
Project Manager
Ma wieloletnie, bogate doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu Call Center i telefonii IP opartych o rozwiązania Cisco i Avaya. Jego najciekawsze projekty z ostatnich lat to m.in. implementacja Unified Communications dla ponad 300 lokalizacji (5500 aparatów) z wykorzystaniem Cisco CCM, wdrożenie Call Center obsługującego 225 agentów na systemie Cisco UCCX wraz z systemem monitorowania i wallboards zintegrowanych z WFM , wdrożenie Call Center obsługującego 422 agentów na systemie Avaya wraz z systemem monitorowania i wallboards. Przeprowadzka Call Center Banku Millennium do nowej siedziby. Posiada certyfikat CCVP.
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski — Computerworld
dziennikarz
Autor wielu artykułów na temat wykorzystania informatyki w sektorze bankowym i innych dziedzinach gospodarki. Autor i współautor programów konferencji organizowanych przez Computerworld. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Janusz Matuszewski
Janusz Matuszewski — Millward Brown SMG/KRC
Senior Consultant.
Specjalizuje się w zaawansowanych analizach ilościowych, badaniach audytoriów mediów, analizach segmentacyjnych, modelach efektywności działań reklamowych, nowoczesnych technologiach w badaniach marketingowych. W branży badawczej od 1994 r. Poprzednio przez specjalista marketingowy w PHP Brabork (przedstawiciel firmy Philips na Polskę). W trakcie studiów przez 2 lata zatrudniony na swoim wydziale jako trener pakietu statystycznego SPSS. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja psychologia kliniczna dziecka. W trakcie studiów przez 2 lata zatrudniony na swoim wydziale jako trener pakietu statystycznego SPSS.
Anna Nowicka
Anna Nowicka — Główny Urząd Statystyczny
starszy specjalista w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
Starszy specjalista Wydziału Organizacji Spisów Powszechnych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań. Ma na swym koncie liczne wystąpienia podczas konferencji poświęconych tematyce informatyzacji samorządu terytorialnego, ochrony danych osobowych, a także prawnych aspektów zarządzania gminami uzdrowiskowymi, administracji w sytuacjach kryzysowych, ochrony zabytków. Obecnie kierownik projektu związanego z budową i wdrożeniem systemu Call Center w jednostkach Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Paweł Pacewicz
Paweł Pacewicz — ITD Polska
Key Account Manager
Odpowiedzialny za sprzedaż dużych rozwiązań IT oraz prowadzenie projektów informatycznych. W przeszłości zarządzał działem IT w dużej międzynarodowej korporacji farmaceutycznej na obszarze Polski, krajów nadbałtyckich i Europy Centralnej. Zajmował się wdrażaniem systemów call/contact center oraz innych systemów wspierających prace dużych organizacji (CRM, ERP, WMS etc.). Ukończył studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania oraz Podyplomowe studia z negocjacji i mediacji na SWPS.
Tomasz Paprocki
Tomasz Paprocki — Systemy Call Center
dyrektor sprzedaży
Dyrektor sprzedaży.
Odpowiada za przygotowanie i realizację projektu Virtual Call Center w zakresie kształtowania produktu oraz realizacji strategii marketingu i dystrybucji. Związany z rynkiem telekomunikacyjnym od 10 lat, doświadczenia zbierał w E-Tel Polska oraz grupie Mediatel w której jako dyrektor sprzedaży odpowiadał za uruchomienie departamentu Call Center. Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.
Jacek Późniewski
Jacek Późniewski — Raiffeisen Bank Polska
kierownik Zespołu Rozwoju Technologii Obsługi Klienta
kierownik Zespołu Rozwoju Technologii Obsługi Klienta
Wcześniej m.in. kierownik sekcji administracyjnej bankowych systemów transakcyjnych. Od blisko 4 lat związany związany z branżą Call/Contact Center w strukturze Departamentu Obsługi Klienta. Z powodzeniem wykorzystuje bogate doświadczenie zdobyte w IT do szybkiego reagowania na wymagania biznesowe, optymalizację procesów obsługowych i wsparciowych.
Michał Sawicki
Michał Sawicki — Otherwise
dyrektor zarządzający
dyrektor zarządzający
Od 1997 r. zajmuje się ulepszaniem procesów biznesowych i wykorzystaniem systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Koncentruje się na praktycznym zwiększaniu wydajności i podnoszeniu efektywności pracy poprzez optymalizację organizacji i wykorzystanie prawidłowych narzędzi. Doradza w zakresie organizacji pracy, zarządzania procesami biznesowymi i wykorzystania narzędzi teleinformatycznych. Specjalizuje się w organizacji call center. Pomaga w reorganizacji procesów biznesowych, optymalizacji call center i doradza przy projektowaniu i wdrażaniu systemów teleinformatycznych. Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji (obecnie Wydział Zarządzania) Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją zarządzanie i systemy informatyczne.
Emma Skygebjerg
Emma Skygebjerg — XLScheduler
dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu
dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu
Posiada 13-letnie doświadczenie w międzynarodowym biznesie. Poprzednio zajmowała się międzynarodową sprzedażą w spółce Todos, dostawcy rozwiązań do uwierzytelniania dla bankowości internetowej. Absolwentka Luleå University of Technology (Master of Science in International Business) oraz New Mexico State University (Human Resource Management and Leadership & Motivation).
Marcin Sławiński
Marcin Sławiński — Damovo Polska sp. z o.o.
dyrektor Działu Usług Profesjonalnych
Dyrektor Działu Usług Profesjonalnych.
Zarządza zespołami analityków biznesowych i systemowych, projektantów oraz doradców w obszarze zastosowań IP Contact Center w oparciu o platformy produktowe firmy Interactive Intelligence. Wykładowca oraz autor podręczników dydaktycznych i innych publikacji o tematyce teleinformatycznej. Współtwórca pierwszego w Polsce Uniwersytetu Wirtualnego oraz Centrum Szkolenia Wirtualnego. Specjalista w dziedzinie planowania, projektowania i budowy centrów obsługi kontaktu, od 2000 r. związany z rynkiem call & contact center. Współpracował m.in. z firmami: Call Center Poland oraz Webtel, w której aktywnie uczestniczył w pracach związanych z projektowaniem i realizacją dedykowanych systemów teleinformatycznych, nadzorem projektowym oraz konsultingiem w zakresie organizacji i budowy call & contact center. Ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Warszawską na kierunku telekomunikacja, a wcześniej Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności (filia Wojskowej Akademii Technicznej). Karierę zawodową rozpoczynał w Centrum Informatyki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, gdzie między innymi stworzył i wdrożył pierwszy system intranetowy.
Marcin Sosnowski
Marcin Sosnowski — Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego
Praktyk zarządzania call/contact center i zarządzania projektami. Specjalizuje się w doradztwie i zarządzaniu operacyjnym cc in-house i w outsourcingu. Z branżą związany od 2000 roku. Przez kilka lat pracował w departamentach obsługi klienta i sprzedaży, potem jako dyrektor operacyjny ContactPoint. Następnie był odpowiedzialny za koordynację działań operacyjnych we wszystkich spółkach największej grupy outsourcing cc w Polsce. Obecnie w ramach SMB zarządza kluczowymi projektami organizacji (np. Lista Robinsonów). Był odpowiedzialny za wdrożenie w Polsce europejskiej normy jakościowej dla cc (EN 15838) i schematu certyfikacji zgodności z wymaganiami normy - ECCCO (European Confederation of Contact Centre Organisations). Obecnie odpowiada za koordynację procesów certyfikacji realizowanych przez SMB. Praktyk zarządzania projektami (m.in. IPMA level D, PMI CAPM), analityk procesów biznesowych (BPMN).
Hanna Strzelecka
Hanna Strzelecka — Główny Urząd Statystyczny
onsultant w Departamencie Pracy
konsultant w Departamencie Pracy
Zajmuje się analizowaniem oraz opiniowaniem dokumentów krajowych i międzynarodowych poruszających kwestie dotyczące statystyki rynku pracy. Ze statystyką publiczną związana od ponad 16 lat, (6 lat w regionie, a od 2000 r. w centrali). Zajmowała się wieloma różnorodnymi zagadnieniami, w tym m.in. interpretacją klasyfikacji, organizacją i realizacją Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, współpracą przy przygotowywaniu spisów powszechnych.
Andrzej Szczepaniak
Andrzej Szczepaniak — Bank Zachodni WBK
zastępca dyrektora ds. relacji z klientami
Zastępca dyrektora ds. relacji z klientami.
Odpowiedzialny za usługi i umiejętności komunikacyjne. Od 13 lat związany z branżą Contact Center jako ekspert, specjalista w zakresie zarządzania kadrami w jednostkach typu Contact Center. Autor projektu "teledysponent" wprowadzającego mechanizmy obsługi, identyfikacji i autoryzacji dyspozycji składanych przez klientów na IVR w BZWBK. Licencjonowany trener biznesu z zakresu umiejętności miękkich. Prezes fundacji "Communication4U".
Marcin Szczepański
Marcin Szczepański — Damovo Polska
Solution Consultan
Projektant i architekt systemów contact center. Od ponad 10 lat związany z rynkiem rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Początkowo w firmie Ericsson jako Product Manager odpowiedzialny m.in. za rozwiązania IVR oraz systemy Unified Messaging. Uczestniczył we wdrożeniach systemów telefonii IP oraz contact center na bazie rozwiązań firm Ericsson/Aastra oraz Interactive Intelligence. Ma szereg certyfikatów w tym m.in. Interactive Intelligence (ICCE, IDCE, ICHD) oraz produktowych Aastra/Ericsson (MX-One, OAS, Solidus eCare). Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Artur Waśk
Artur Waśk — Polkomtel
dyrektor Departamentu Rozwoju Procesów Obsługi Klienta
dyrektor Departamentu Rozwoju Procesów Obsługi Klienta
Z Polkomtelem związany od blisko 15 lat. Był odpowiedzialny za utworzenie centrów telefonicznej obsługi klientów sieci Plus w Warszawie i w Łodzi. Wdrażał system zarządzania w oparciu o normy ISO w obszarze obsługi klientów sieci Plus. Koordynował skuteczne wdrożenie nowego systemu bilingowego dla klientów prepaidowych. Obecnie odpowiada za optymalizację procesów obsługi, w tym za inicjowanie i zarządzanie biznesowe wdrożeniami informatycznymi usprawniającymi ten obszar oraz za zarządzanie procesem kontroli jakości obsługi i utrzymywania wysokiego poziomu satysfakcji klientów z obsługi posprzedażnej. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna SGH) i Szkoły Głównej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Paweł Wągrodzki
Paweł Wągrodzki — Holicon
dyrektor sprzedaży w Departamencie Sprzedaży i Marketingu
Odpowiedzialny za rozwój spółki, w szczególności za realizację new business oraz za tworzenie aktywnych struktur sprzedażowych. Związany ze środowiskiem Contact Center od czternastu lat. Wyspecjalizował się w budowaniu know-how na temat użycia centrów outsourcingowych w obsłudze klienta i realizacji planów sprzedażowych (BPO) oraz planowaniu strategii rozwoju firm, opartej na call & contact center outsourcingowych. Realizował wdrożenia m.in. dla firm z branży finansowej, telekomunikacyjnej i energetycznej.


Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych i konferencji przez IDG Poland S.A.
Copyright 1999-2015 IDG Poland SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja całości lub części zamieszczonych materiałów w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody IDG Poland SA jest zabronione. Computerworld Polska online są znakami towarowymi IDG Poland SA.